Ing. Martin Šereš

  • Špecializácia: budovanie finančnej slobody, investovanie, neživotné poistenie, životné poistenie
  • Miesto pôsobenia: Bratislava, Levice, Martin, Žilina
  • Adresa kancelárie: Hlavná 1/22, 013 02 Gbeľany
  • Reg. číslo v NBS: 254127
  • Mobil: 0902 254 795
  • Email: martin.seres@swisslifeselect.sk

Vyštudoval som Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, na Fakulte podnikového manažmentu so špecializáciou Ekonomika podnikateľského subjektu. Vždy som mal blízko k investovaniu a financiám. Už takmer 15 rokov sa aktívne venujem investovaniu na finančnom trhu, od roku 2010 aj investovaniu do nehnuteľností na prenájom. Moje prvé skúsenosti s finančným sprostredkovaním siahajú do roku 2009.

Poriadok vo svojich financiách, atraktívne investičné príležitosti, usporiadanie si životných priorít, menej konzumného spôsobu života, vzťah k životnému prostrediu, optimálny pomer kariéra vs. rodina, to sú hlavné oblasti môjho záujmu.

Svojim klientov sa snažím odovzdať všetky svoje skúsenosti a naučiť ich pracovať s peniazmi tak, aby dosiahli finančnú slobodu v najrýchlejšom možnom čase a neboli tak odkázaní na štát, alebo svojho zamestnávateľa.

Pri investovaní je dôležité mať veci pod kontrolou, dodržiavať stanovené pravidlá, nepodľahnúť emóciám a vytrvať v snahe o dosiahnutie vytýčeného cieľa. Každý z mojich klientov má vypracovaný finančný plán, ktorý mu ukazuje cestu za finančnou nezávislosťou. Tú dosiahneme najľahšie tak, že budeme zhodnocovať svoje úspory nadštandardne.

Nadštandardný profesionálny prístup, neustále vzdelávanie, ľudskosť a dlhodobosť, to sú priority, na ktoré sa moji klienti môžu spoľahnúť.

Viac informácií o mojej práci môžete nájsť na mojom vlastnom blogu www.akosamatlepsie.sk, ktorý môže byť aj Vašim sprievodcom za finančnou slobodu.

Teším sa na našu spoluprácu.

Ing. Martin Šereš

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.