Tipy ako zhodnotiť peniaze a platiť menej za finančné produkty.

Ing. Ján KAREL, PhD.

Stanovujem hodnotu nehnuteľností (byty, nebytové priestory, rodinné domy, budovy, pozemky), za účelom ich predaja, kúpy, zriadenia záložného práva pri poskytnutí hypotekárneho úveru, a i.

  • Špecializácia: Znalec v odbore Stavebníctvo a odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností
  • Miesto pôsobenia: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec
  • Adresa kancelárie: Bartókova 104705/2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
  • Reg. číslo v NBS: Ev. č. znalca - 914882 (zoznam znalcov na MS SR)
  • Mobil: 0903 101 905
  • Email: karel@sazo.sk

Finančnému sektoru som sa začal venovať v roku 2006, realitám v r. 2008, ohodnocovaniu nehnuteľností v r. 2009, a znalcom som bol menovaný v r. 2012.

Doktorát som získal na Ústave súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde som pôsobil aj na pozícii výskumného pracovníka a zástupcu vedúceho znaleckého ústavu. Na znaleckom ústave aj naďalej pôsobím ako lektor Zvyšovania odbornej kvalifikácie znalcov, a ako lektor Špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

Som členom prezídia Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov.

Na znaleckom ústave Ekonomickej univerzity v Bratislave som úspešne absolvoval špecializované štúdium pre znalcov v odbore Ekonómia, manažment a ohodnocovanie podnikov.

V roku 2016 som založil znaleckú organizáciu – Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., kde pôsobím ako znalec a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti. Spolu s kolegami sa venujeme ohodnocovaniu podnikov a ich častí & ohodnocovaniu nehnuteľností & posudzovaniu kvality a porúch stavieb.

Podrobnejšie informácie o spoločnosti Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., nájdete na www.sazo.sk.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.