Ing. Ján KAREL, PhD.

  • Špecializácia: Znalec v odbore Stavebníctvo a odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností
  • Miesto pôsobenia: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec
  • Adresa kancelárie: Bartókova 4705/2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
  • Reg. číslo v NBS: Ev. č. znalca - 914882 (zoznam znalcov na MS SR)
  • Mobil: 0903 101 905
  • Email: karel@sazo.sk

Finančnému sektoru som sa začal venovať v roku 2006, realitám a ohodnocovaniu nehnuteľností v r. 2008, a znalcom som bol menovaný v r. 2012.

Doktorát som získal na Ústave súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde som pôsobil aj na pozícii výskumného pracovníka a zástupcu vedúceho znaleckého ústavu. So znaleckým ústavom aj naďalej spolupracujem ako lektor akreditovaného vzdelávania, Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov, a ako lektor Špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

Som členom prezídia Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov a lektor akreditovaného vzdelávania, Špecifiká ohodnocovania nehnuteľného majetku.

Na znaleckom ústave Ekonomickej univerzity v Bratislave som absolvoval špecializované štúdium pre znalcov v odbore Ekonómia, manažment a ohodnocovanie podnikov.

V roku 2011 som založil spoločnosť Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., kde pôsobím ako znalec a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti. Spolu s kolegami sa venujeme ohodnocovaniu podnikov a ich častí, ohodnocovaniu nehnuteľností, posudzovaniu kvality a porúch stavieb a i...

Podrobnejšie informácie o spoločnosti Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., nájdete na www.sazo.sk.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.