Podielové fondy môžu zarobiť viac ako bankové produkty

Podielové fondy môžu zarobiť viac ako bankové produkty
Úrokové sadzby na bankových produktoch atakujú historické minimá a ľudia s hrôzou pozerajú na to, ako ich peniaze strácajú na hodnote. Mnoho z nich sa snaží nájsť produkt, v ktorom by dosiahli vyšší výnos ako v banke. Nie každý však nájde vhodné riešenie a zatiaľ, čo prešľapujú na mieste, ich peniaze môže požierať inflácia.

Riešením pre nich môžu byť podielové fondy, ktoré z dlhodobého hľadiska dosahujú  vyššie výnosy ako bankové produkty.

Či už je cieľ investovania nové bývanie, vyplatenie hypotéky, sporenie deťom či sebe na dôchodok, podielové fondy môžu byť správnou voľbou. Samozrejme nie paušálne pre každého.

Čo je podielový fond?

Predtým ako začnem, rád by som objasnil pár základných pojmov.

Podielový fond je investičný produkt, ktorý funguje na základe kolektívneho investovania. Investície viacerých podielnikov zverené profesionálnemu správcovi sa zlúčia do jednej veľkej investície – podielového fondu.

Správca fondu následne majetok podielového fondu investuje podľa vopred dohodnutej stratégie. Na výnosoch a prípadných stratách sa podieľate spolu s ostatnými podielnikmi, v závislosti od toho ako manažér fondu hospodári s majetkom fondu.

Základné členenie podielových fondov podľa nástrojov, do ktorých investujú:

 • Akciové fondy

Investujú do akcií rôznych spoločností. Možno v nich dosiahnuť najvyšší výnos, s ktorým je spojené aj vyššie riziko. Investovanie je preto vhodné na dlhšie obdobie, vzhľadom na dlhodobý cieľ firiem – dosahovať zisk.

 • Dlhopisové fondy

Investujú do dlhových cenných papierov so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. V intervale 1 až 3 roky neprichádza k veľkým výkyvom cien dlhopisov a obligácii. Preto sa považujú za relatívne bezpečné a určené sú konzervatívnejším klientom. Sú vhodné na strednodobé investície a je možno čakať výnos vyšší ako ponúkajú bankové vklady.

 • Fondy peňažného trhu

Investujú do krátkodobých nástrojov peňažného trhu a predstavujú najbezpečnejší typ podielových fondov. To znamená nižší výnos, krátky investičný horizont a minimálne alebo žiadne poplatky.

 • Zmiešané fondy

Investujú do akcií, dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v určitom pomere, ktorý  je v každom fonde iný. Investičný horizont a miera rizika závisí od podielu cenných papierov v portfóliu.

 • Fondy fondov

Investujú do ostatných fondov a predstavujú vysoký stupeň diverzifikácie už v rámci jedného fondu. Výhodou niektorých z týchto fondov je aktívna správa, vďaka čomu sa investor nemusí o svoju investíciu starať a sledovať dianie na finančných trhoch.

Aké sú výhody investovania do podielových fondov?

 • Vyšší výnos

Z dlhodobého hľadiska prinášajú vyšší výnos ako klasické bankové produkty. Výnos však závisí od situácie na finančných trhoch, stratégie  a kvality podielových fondov.

 • Diverzifikácia

Štandardný spôsob ako znížiť riziko a vyhnúť sa výkyvom na finančných trhoch rozdelením investície na menší počet investícií do viacerých aktív.

 • Likvidita

V prípade potreby máte svoje prostriedky na účte už v priebehu pár dní. Často bez výstupných poplatkov a iných obmedzení.

 • Transparentnosť

Vopred viete kam sa vaše peniaze investujú a aké poplatky sú s tým spojené. Hodnotu a výkonnosť svojich fondov si môžete kedykoľvek jednoducho zistiť prostredníctvom svojho online prístup na účet.

 • Profesionálna správa

Podielové fondy riadia kvalifikovaní odborníci – portfólio manažéri, ktorí sa starajú o fungovanie fondu. Majú prístup k dôležitým informáciám a neustále monitorujú podrobne stav a vývoj trhov.

 • Ochrana zákonom

Podielové fondy sú regulované zákonom o kolektívnom investovaní a zákonom o cenných papieroch. Majetok podielnikov je prísne oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. Dohľad nad správcom vykonáva Národná banka Slovenska.

Ktoré rozhodnutia môžu zvýšiť výnos v podielových fondoch?

Zvoľte vhodný investičný horizont

Rozhodnite sa, čo je cieľom vášho investovania a položte si otázku, kedy budete peniaze potrebovať. Čas odporúčaný pre investovanie do daného fondu sa nazýva investičný horizont. Čím je dlhší, tým rizikovejšie nástroje možno využiť a dosiahnuť tak vyšší výnos.

Investujte pravidelne

Táto metóda je vhodná na zmiernenie kolísania ceny podielového listu. Nakupujete tak podielové listy v čase poklesu, aj v čase rastu. Ak trhy rastú, rastie s nimi aj vaša investícia a ak trhy naopak klesajú, nakupujete podielové listy lacnejšie.

Sporiacich nástrojov je na trhu mnoho. Ja ako príklad uvádzam program pravidelného investovania RYTMUS od spoločnosti PIONEER INVESTMENTS.

Ponúka vám na výber 6 investičných portfólií s rôznou mierou rizikovosti. Na obrázku nižšie môžete vidieť výkonnosť jednotlivých portfólií. Aj napriek kríze v r. 2008 a 2011 vykazuje každé z nich slušné výnosy.

Zdroj : http://www.pioneerinvestments.sk/Rytmus/Vyvoj/AktualneInfo.pdf

Vyberte si kvalitné fondy

Takmer každý klasický fond má svoj benchmark - ukazovateľ podľa ktorého možno hodnotiť výkonnosť fondu. Napr. americké akciové fondy majú väčšinou za benchmark burzový index S&P 500.

Cieľom každého portfólio manažéra je tento index prekonať. Ak fond dosahuje dlhodobo vyššiu výkonnosť ako benchmark, tak tým zvyšujete šancu pre výber podielového fondu, ktorému sa bude dariť aj v budúcnosť. Nie je to však pravidlom, nakoľko sú aj fondy, ktorých hlavný cieľ je iný ako prekonávať svoj benchmark.

Využite princíp celkovej návratnosti

Táto investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark. Naopak sa snaží dosiahnuť dlhodobo pozitívnu výkonnosť vo všetkých fázach, nezávisle od vývoja trhov. Stratégia je nastavená tak, že investuje peniaze tam, kde sa to javí najvýhodnejšie.

Príkladom ide fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI. Majetok tohto fondu môže byť počas rastúceho trendu zainvestovaný do akcií až do 100% a naopak v nepriaznivom období môže byť akciová zložka zredukovaná až na nulu. 

Zdroj : https://www.c-quadrat.com/sk

Tento fond predstavuje bezpečnejšiu formu investovania (menšie výkyvy hodnoty podielu), ako však ukazuje história, tak nie na úkor výnosov. Tento fond od svojho vzniku, resp. od prevzatia managementu fondu spoločnosťou ARTS Asset Management zarába svojim investorom k 7,38% p. a. (údaj k 27.11.2015).

Okrem výnosu porovnateľnému s akciovými fondmi sa tento fond zvýraznil počas krízy v roku 2009. Ako vidíte na obrázku nižšie, prepad fondu bol výrazne nižší ako prepad ostatných akciových fondov.  

Zdroj: http://eic.eu/fondy

Znížte si poplatky

Poplatky pri investovaní ovplyvňujú výkonnosť fondu - čím vyššie sú, tým viac znižujú váš výnos. Bežne sa stretneme so vstupným poplatkom, ktorý sa platí raz, a to z cieľovej sumy.

Priebežné poplatky si bežný človek nevšimne, keďže sú už zahrnuté vo výkonnosti fondu. Dôležité je, že sa strhávajú bez ohľadu na to ako sa fondu darí.

Všetky poplatky podielového fondu do ktorého investujete, nájdete v Kľúčových informáciách pre investorov (KIID). Určite si ich dobre pozrite.

Čo pri investovaní dokáže čas?

Aby ste pri investovaní zarobili, množstvo peňazí nie je až tak dôležité. Dôležitý je čas, o čom sa môžete presvedčiť aj na obrázku nižšie.

Aj malé peniaze môžu vďaka dostatku času vytvoriť kapitál, ktorý môžete použiť na váš plánovaný účel. Za predpokladu výberu vhodnej kombinácie podielových fondov, ktoré dosahujú slušný výnos, je práve čas ten faktor, ktorý zaváži najviac.

Tento článok nie je odporúčaním na investovanie do podielových fondov, ktoré v ňom spomínam.


Pre výber vhodných podielových fondov kontaktujte svojho sprostredkovateľa, ktorý vám pomôže s výberom a nastavením investície.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Bc. Denis Staník - expertnafinancie.sk

Bc. Denis Staník

Pomáham ľuďom vybrať a nastaviť finančné produkty tak, aby nepreplatili ani euro navyše a zároveň platili len za to, čo naozaj potrebujú.

denis.stanik@fincentrum.com    0907 083 395

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?