Aké výhody prináša investovanie do podielových fondov?

Aké výhody prináša investovanie do podielových fondov?
Klasické bankové vklady momentálne ponúkajú klientom minimálne úroky. Jedným z dôvodov sú takmer nulové sadzby na medzibankovom trhu. V kombinácii s infláciou preto peniaze ľudí strácajú na hodnote. Ak chcete zarobiť viac, tak správne zvolené podielové fondy vám v tom môžu podať pomocnú ruku.

O čom je podielový fond?

Podielový fond je produkt, ktorý investuje do aktív, ako sú dlhopisy, akcie alebo nástroje peňažného trhu. Celková výška aktív držaných fondom sa nazýva portfólio, ktoré spravuje portfólio manažér. V tomto prípade je váš majetok zlúčený s majetkom ostatných investorov a zainvestovaný spoločne do rôznych aktív.

Vaša investícia do fondu je rozdelená do podielov. Počet vašich podielov zodpovedá proporcionálnemu podielu na celkových aktívach fondu spolu s príjmami, ktoré fond dosahuje. Cena podielu fondu sa denne pohybuje, pretože hodnota podkladových aktív stúpa a klesá.

5 výhod investovania do podielových fondov

Diverzifikácia

Fond rozptyľuje majetok rôznych odvetví, krajín a regiónov, a tak ponúka výhodu rozloženia rizika označované ako diverzifikácia. Tým pádom vaše aktíva nie sú vystavené riziku jedinej triedy aktív, čím sa výrazne znižuje celkové riziko investície.

Okrem toho prostredníctvom kolektívneho investovania s ostatnými investormi zvyšujete svoju "kúpnu silu" a získate lepší prístup na aktíva a trhy, ako keby ste nakupovali cenné papiere ako individuálny investor. Treba však upozorniť, že len samotná diverzifikácia aktív neposkytuje úplnú ochranu proti trhovým rizikám.

Jednoduché použitie

Bežné riadenie vašich aktív by malo byť tak jednoduché ako je to možné. Preto správca fondu investuje vo vašom záujme a informuje vás prostredníctvom pravidelných správ ako sú zainvestované vaše peniaze. Investor má možnosť výberu medzi fondmi, ktoré vyplácajú dividendu z výnosu alebo fondy ktoré výnos reinvestujú (z dlhodobého hľadiska sa odporúčajú tieto).

Nízke náklady

Vzhľadom ku "kúpnej sile" podielnikov sú zvyčajne podielové fondy cenovo výhodné. Fixné náklady, ako sú napríklad poplatky za nákup aktív, sú rovnomerne rozdelené medzi všetkých podielnikov a tým pádom rozrátané na jednotlivca veľmi nízke. Tým pádom transakcie v rámci portfólia možno vykonať za zlomok nákladov, ktoré by vznikli, keby ste nakupovali ako individuálny investor.

Riadenie investícií odborníkmi

Pri investícii do podielových fondov môžete ťažiť z odborných znalostí skúsených správcov fondov, ktorí majú prístup k dôležitým informáciám o trhu. Ak vezmeme do úvahy existujúce analýzy a investičné prístupy tak sa neustále dajú nájsť nové a zaujímavé investičné príležitosti. Pri zmene v hospodárskom a trhovom prostredí rozhodne portfólio manažér ktoré cenné papiere kúpiť alebo predať v súlade s investičnými smernicami fondu.

Výber regiónov a odvetví

Ako podielnik môžete využívať výhody rôznych investičných štýlov a regiónov resp. odvetví. Máte na výber globálne fondy, ktoré investujú po celom svete do viacerých aktuálnych trendov na trhu, čo vám môže pomôcť zmierniť dopady závažných výkyvov na kapitálovom trhu. Dynamickí investori sa môžu na druhej strane rozhodnúť pre určitý región, kde ale budú viac vystavení ako pozitívnemu, tak negatívnemu vývoju v tejto časti sveta.

Aktívna správa fondu je osvedčená cesta

Na trhu sa neustále niečo deje. Sú trhy, ktoré momentálne rastú a sú trhy, ktoré sú momenálne v útlme.

Cieľom každého investora je nájsť taký cenný papier, komoditu alebo fond, ktorá má pred sebou rastúci trend. Pri pohľade na vývoj finančných trhov je zrejmé, že stratégia "kúp a drž" v súčasnosti nefunguje. Efektívne investovanie si vyžaduje v dnešnej dobe aktívnu správu portfólia s možnosťou reagovať na vývoj trhu, ktorý sa každú chvíľu mení (vid obrázok vyššie).

V ďalšom článku vám predstavím trend kopírujúce systémy, ktoré nepredpovedajú budúcnosť, ale jednoducho investujú do trhov, ktoré momentálne "bežia" a pomocou aktívnej správy riadia riziko v portfóliu.


Pre výber konkrétneho fondu a optimálne nastavenie investície kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Jakub Křivan - expertnafinancie.sk

Jakub Křivan

Director of Sales SK/CZ

C-QUADRAT Kapitalanlage AG

j.krivan@c-quadrat.com    +43 664 601 512 57

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?