Tipy ako zhodnotiť peniaze a platiť menej za finančné produkty.

Ochrana osobných údajov

Tešíme sa z vašej návštevy na tejto stránke. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí a preto ochranu osobných údajov berieme naozaj vážne. Všetky osobné údaje, ktoré získavame počas návštevy našej webovej stránky www.expertnafinancie.sk, spracovávame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom webového sídla www.expertnafinancie.sk je spoločnosť Expert na financie s.r.o. so sídlom Nejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 50 685 635, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117023/B.

Spoločnosť ILEK s.r.o. so sídlom KNejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 47 623 969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.96525/B je registrovaná v NBS pod č. 186408 ako podriadený finančný agent spoločnosti Fincentrum a.s. a vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovanie úverov a starobného dôchodkového sporenia.

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania získavame, spracovávame a uchovávame osobné údaje aj v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké údaje spracovávame

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na webe www.expertnafinancie.sk (všeobecný kontaktný formulár, odber noviniek, stiahnutie ebooku, špecializované formuláre pre vypracovanie presných ponúk v jednotlivých sektoroch finančných produktov).

Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne za účelom špecifikácie vašich požiadaviek na vypracovania ponúk vami požadovaných finančných produktov alebo za účelom zasielania marketingových informácií alebo za účelom získanie elektronických materiálov (elektronické knihy alebo informácie v elektronickej forme).

Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, mesto dotknutej osoby, email a telefónne číslo.

Využitie cookies

Na našej webovej stránke využívame cookies, ktoré uloží váš webový prehliadač v podobe malých dátových súborov na váš disk v počítači. Vďaka súborom cookies si webové stránky zapamätajú informácie o vašej návšteve, vaše úkony a nastavenia.

Umožňuje nám to prispôsobiť vám ponuku toho, čo sa vám na webe zobrazuje na mieru. Aj vďaka cookies je prehliadanie webu oveľa príjemnejšie.

V prípade, že si cookies nechcete ukladať, tak si to môžete nastaviť vo vašom webovom prehliadači alebo si ich môžete jednoducho vymazať. Väčšina prehliadačov automaticky cookies akceptuje, ak nie je prehliadač nastavený inak. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.

Použitie cookies môžete obmedziť alebo úplne zablokovať v nastavení svojho internetového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na adresách podpory vášho prehliadača.

Na čo tieto informácie využívame

Získané informácie môžeme využiť na tieto účely:

  • Nezáväzné konzultácie prostredníctvom emailu a telefonátu podľa toho, čo chcete s nami prekonzultovať.
  • Na odosielanie emailov prostredníctvom emailovej adresy, ktorú ste nám napísali. Emailom od nás môžete dostať informácie o novinkách, marketingových akciách, zľavách za finančné produkty a dôležité upozornenia, ktoré vám môžu ušetriť peniaze.
  • Spracovávanie výsledkov vyhlásených súťaží.
  • Prispôsobenie marketingovej ponuky na mieru.
  • Vypracovanie všeobecných ponúk a porovnaní finančných produktov podľa vašich požiadaviek.
  • Vypracovanie konkrétnych ponúk a detailných porovnaní finančných produktov podľa vašich požiadaviek.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním marketingových informácií

V súlade s ustanoveniami § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem spoločnosti ILEK s.r.o. so sídlom Nejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 47 623 969, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.96525/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), súhlas so spracovaním mojich nasledovných osobných údajov:  meno, priezvisko, mesto, e-mailová adresa a telefónne číslo a to na marketingové účely ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách a to prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ a priamym telefonickým oslovením.

Možnosť odvolania súhlasu

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Môžete to spraviť písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa Expert na financie s.r.o. alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa (jarosla@ilek.sk) alebo priamo cez odhlasovací odkaz na konci každého emailu.

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?