Ing. Marián Chmelo

  • Špecializácia: špecialista na podnikateľské úvery
  • Miesto pôsobenia: Bratislava
  • Adresa kancelárie: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
  • Reg. číslo v NBS:
  • Mobil: 0904 348 377
  • Email: chmelo@podnikatelskeuvery.com

Firemnému bankovníctvu a firemnému financovaniu v najväčších bankách na Slovensku som sa venoval od roku 2003 do roku 2013. V tomto období som prešiel rôznymi, aj manažérskymi pozíciami. Ako bankár som zastupoval desiatky až stovky klientov a podpísal úvery v stovkách miliónov Eur.

Uvedomil som si však, že klienti – podnikatelia majú síce zaujímavé podnikateľské zámery a projekty, ale z rôznych dôvodov ( nedostatok času, personálu, neodbornosť v úveroch, „rešpekt“ z bankárov ...) nedokážu tieto zámery „predať“ bankárom v požadovanej kvalite a byť pri rokovaní s bankou rovnocenným partnerom.

Preto som v roku 2013 po mnohých úvahách odišiel z bankovníctva a založil si firmu, ktorá sa výlučne zaoberá poradenstvom v podnikateľských úveroch a zastupovaním klientov pred bankami v celom úverovom procese až po čerpanie úveru. Podnikateľ má vo mne osobu, ktorá ho profesionálne obháji a zastúpi v banke a je rovnocenným partnerom pri získavaní podnikateľského úveru. Tento proces poväčšine trvá niekoľko týždňov až mesiacov.

Zo začiatku boli obavy z podnikania ťažké. Oblasť poradenstva v podnikateľských úverov bola v roku 2013 nová – neprebádaná a ktorej sa venovalo veľmi málo profesionálov a špecialistov. Netušil som, ako dlho sa tomu budem venovať a či bude o túto službu dlhodobo záujem. Obavy boli určite na mieste. Na začiatku som však bol prekvapený, že práve moji klienti z bánk, ktorých som mal ako bankár na starosti sa začali na mňa obracať s novými požiadavkami, pričom títo klienti už svojich bankárov priamo v banke mali.

Postupne sa pridávali noví a noví klienti a v súčasnosti mám v portfóliu desiatky stálych klientov. S mnohými sme za 5 rokov mojej podnikateľskej činnosti došli až do fázy exkluzívnej spolupráce. Stal som sa ich externým finančným riaditeľom. Riešim im okrem úverov aj poradenstvo vo finančných výkazoch, firemných úsporách a riadeniu firemných nákladov.

  • Máte záujem o akýkoľvek druh podnikateľského úveru?
  • Chcete refinancovať existujúci podnikateľský úver?
  • Potrebujete poradiť a zastúpiť Vašu spoločnosť pri rokovaní s bankami?

Zavolajte mi a pevne verím, že nájdem pre Vás vhodné riešenie. Úvodná konzultácia je bezplatná.

Teším sa na spoluprácu.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.